Еволюция на отношенията България, Русия, Турция - 137 г. по-късно

04.03.2015 | 13:45

 в студиото: доц.д-р Марин Русев, експерт икономика и политическа география и журналистът Константин Събчев