Димитър Димитров в Денят Он Ер, 25.02.2015г.

25.02.2015 | 22:04

Димитър Димитров за ратификацията на три документа за издаване на облигации на стойност 16 млрд. лв.