Председателят на АИКБ -Васил Велев, проф. д-р Александър Томов и президентът на КНСБ - Пламен Димитров в Полиграф с анализ за намеренията на ГЕРБ да изтегли нов заем от 8 млрд.евро

24.02.2015 | 11:33

Експертна дискусия по топтемата на седмицата - намерението на правителството "Борисов-2" да изтегли нов заем - аргументи "за" и "против"