Пазарите в Денят он ер, 23.02.2015

23.02.2015 | 22:25

Пазарен анализ на Кузман Илиев