Франк Акила за технологичния пазар

10.02.2015 | 16:29

Китай е най-големият пазар, но компаниите ще трябва да адаптират бизнес моделите си, за да са успешни на него