ОПЕК има време да оцени ефекта от ниския петрол: Маратефтис

09.02.2015 | 14:36