Бизнес и инвестиционна общност в подкрепа на икономиката

03.02.2015 | 12:39

Васил Велев, председател на АИКБ, и Любомир Бояджиев, председател на БАЛИП