ПРСР и директни плащания през 2015г.

27.01.2015 | 10:30

Преслав Панев, представител на БАКЕП и Светлана Боянова, председателят на Института за агростратегии и иновации