7,5 милиона българи по света очакват България да протегне ръка към тях

26.01.2015 | 16:53

Това твърди проф. ГРИГОР ВЕЛЕВ, предс. на БАНИ, почетен предс. на Асоциацията на българите по света