Фрагментацията на интернет е опасна: Хофман

20.01.2015 | 17:21

Фрагментацията на интернет е опасна: Хофман, основател на LinkedIn