Развиващи се пазари: 1998 се повтаря

18.12.2014 | 07:40