Пътят до президентските избори в Гърция

17.12.2014 | 09:50

Преглед на телевизия Bloolmberg на събитията, станали между 2009 г. и 2014 г. в Гърция