Дебат за културата, за личностите, които управляват процесите в сектора и за държавните пари, отделяни за култура

02.12.2014 | 12:36

Дебат за културата, за личностите, които управляват процесите в сектора и за държавните пари, отделяни за култура