Застой в условията за живот в страната и възможностите за правене на бизнес

25.11.2014 | 18:09