Закриването на старите отпадъчни депа е най-проблемна процедура срещу България по ОПОС

16.11.2014 | 11:58