Засиленият миграционен натиск към България - проблеми и отговорности на държавата

14.11.2014 | 16:14

Засиленият миграционен натиск към България и почти изчерпаният капацитет на съответните  служби  да го овладеят без драматични последствия за държавата и обществото- коментар в „Полиграф+” на Деница Сачева,специалист в областта на междукултурните комуникации и работата с бежанци и мигранти.