проф. Огнян Герджиков с рецепти и надежди за новия парламент и

10.10.2014 | 17:58

В Полиграф плюс разговор на Светла Петрова с проф. Огнян Герджиков - предс. на 39 НС за спешните задачи пред новия парламент, за оптималните срокове на неговото сформиране и за възможните коалиции