Как може да се поправи нестабилността в банковата система?

08.10.2014 | 22:46