Нови данни сочат, че ръстът в Китай е застрашен

15.09.2014 | 07:49

Коментар на Стивън Енгъл от Bloomberg