1 млрд. евро е загубила италианската икономика в следствие на руското ембарго, заяви Марко Монтеки

28.08.2014 | 10:43