ПРСР - проблеми и решения

26.08.2014 | 11:22

Кристина Цветанска, председател на БАКЕП, за ПРСР и рисковете да се загубят средства по нея. Втора част на предаването Христо Братанов  от Хармални за мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти (Преустройство на винарска изба).