Спадът на производствените цени в Китай се забавя

09.07.2014 | 15:52

Спадът на производствените цени в Китай се забави до най-слабия си темп от две години, с което вдъхна надежди за преодоляване на продължаващата повече от 20 месеца дефлация. В същото време потребителските цени продължават да растат, но с по-малко от очакваното. Нейра Чехич от Bloomberg обобщава последните данни от китайската макросцена.