Ръст на M&A сделки за първите шест месеца на 2014 година със 75%

03.07.2014 | 17:01

Калоян Кирилов Управляващ партньор на „Синерджи Груп“, с коментар за пазара на сделки по сливания и придобивания в международен план и у нас.