Темида

Децата, които нарушават закона са отхвърлени от институциите
Хората не позанават районните си инспектори
Над 130 жертви на трафик на хора у нас за 2016 година