ЕК съди шест европейски държави заради мръсен въздух

Комисията е дала 10-годишен срок на посочените държави да отстранят недостатъците
Публикувана: От:

Европейската комисия предава на Съда на ЕС Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния и Великобритания заради липсата на мерки за осигуряването на чист въздух, съобщава Investor.bg

Още по темата

 

ЕК отбеляза, че е дала 10-годишен срок на посочените държави да отстранят недостатъците. Днес комисията е продължила с наказателните процедури с изпращането на допълнителни официални уведомителни писма на Германия, Италия, Люксембург и Великобритания за това, че не са спазили правилата за одобрение на видовете превозни средства.

Общо срещу 16 държави в ЕС има висящи дела за нарушение по сходни причини, между които и България (заедно с Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Португалия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия и Словения). За България и Полша Европейският съд установи, че нарушават законодателството на ЕС. 

ЕК предложи днес въвеждането на стандарти за качеството на въздуха; национални цели за намаляване на вредните газове; правила за тези газове от основни източници на замърсяване, например от превозни средства, енергетиката и промишлеността. За решаване на въпроса със замърсяването от автомобилите ЕК насърчава общ подход за ограничаването на достъпа до градските зони.

Комисията предприема действия за преодоляване на значителното и трайно превишаване на пределно допустимите стойности за два основни замърсителя, които оказват въздействие върху здравето - азотен двуокис (от пътното движение и промишлената дейност) и праховите частици (от промишлеността, битовото отопление, пътното движение и селското стопанство). 

В законодателството на ЕС за одобрение на вида на превозните средства се изисква държавите да въведат системи от ефективни, съразмерни и възпиращи наказания, които разубеждават производителите на автомобили да допускат нарушения. Когато бъде извършено нарушение на законодателството, например чрез използване на устройства за намаляване на ефективността на системите за контрол, трябва да бъдат предприети мерки, като например изтегляне от пазара на въпросните автомобили, и да бъдат наложени наказания.

През декември 2016 г. ЕК започна процедури за нарушение срещу Германия, Люксембург и Великобритания заради автомобилите Фолксваген, а днес изпрати допълнителни официални уведомителни писма с искане за повече информация за националните разследвания и съдебните производства по откритите нарушения. След установяването на нови случаи на нередности при управлението на двигателите на някои дизелови автомобили (Порш Кайен, Фолксваген Туарег и някои автомобили от моделите на Ауди - А6 и А7), ЕК поиска информация от Германия и Люксембург какви мерки и наказания са предвидени. През май миналата година ЕК започна производство за установяване на нарушение срещу Италия за неспазване на задълженията по законодателството на ЕС за одобрение на вида на превозните средства заради автомобилите на Фиат-Крайслер. Комисията поиска днес допълнителни данни за предприетите мерки. 

Коментари ( 0 )