Световният ден на ценностите отбелязан за първи път у нас

В дискусията, посветена на ролята на ценностите за успеха на компаниите и обществото, участваха представители на водещи компании и експерти
Публикувана:

Как ценностите могат да помогнат в изграждането на България като привлекателно място за работа и живот? Отговор на този въпрос търсиха участниците в международна дискусия, организирана от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО).

Със събитието БФБЛ и БАУКО имаха за цел да отбележат – за първи път у нас – Световния ден на ценностите.

Празникът е учреден през 2016 г. от група неправителствени организации във Великобритания и бързо набира популярност в редица страни. Година по-късно България стана една от тях – темата за ценностите и значението им за развитието не само на компаниите, а и на цялото общество привлече представители на над 30 компании- членове и съмишленици на двете организации и експерти.

„Принципите, които ни ръководят и определят нашите действия, са част от живота не само на всеки отделен човек, но и основен елемент в стратегията на все повече компании. Като общност на отговорния бизнес и носител на Стандарта за бизнес етика, БФБЛ насърчава съблюдаването на отговорно бизнес поведение и обмяната на опит

в прилагането на етични корпоративни практики”, каза Ираван Хира, председател на БФБЛ, при откриването. „Технологиите ще продължават стремително да променят начина, по който работим и живеем. Съвсем скоро работната сила ще обхваща пет поколения, които ще възприемат и споделят света по съвършено различен начин.

Успехът на всяка организация ще зависи от умението й да обединява около общи ценности и ще се измерва повече на базата на въздействието й върху света, отколкото на въздействието й върху крайния резултат,“ отбеляза Гергана Мантаркова, председател на БАУКО и управляващ съдружник на KPMG в България.

Специален гост на дискусията, модерирана от Мария Шишкова от Управителния съвет на БФБЛ, бе Чарлз Фаулър, член на Ръководната група на Алианса за ценностите (Великобритания), председател на Фондацията за човешките ценности и един от авторите на концепцията за Световния ден на ценностите.

„През 2016 г. идеята достигна до 21 милиона души по целия свят, а тази година техният брой нарасна трикратно. С България и днешната дискусия страните, присъединили се към инициативата, вече са 91“, заяви британският лектор. „Определянето на основните ценности и ежедневното им отстояване е пътят към дългосрочния успех на организации от всякакъв тип - бизнес средите, неправителствения сектор, институциите, на обществото като цяло. Те са и онова, което ще завещаем на поколенията след нас”, посочи той.

В събитието активно се включиха и Ирина Василевска, член на УС на БФБЛ и главен директор „Корпоративна политика и правни отношения“ в „Теленор България”, д-р Цветелина Дучева, управител на дентална клиника „Петър Дучев”, и Наталия Благоева, CMC, основател и директор на „Евдемония сълушънс“, които дискутираха значението на високите професионални и етични стандарти за развитието и успеха на организациите. Те споделиха как техните компании прилагат на практика своите визия, мисия и ценности, какви са предимствата и резултатите от отговорното поведение на бизнеса и отговориха на въпроси от аудиторията.

Коментари ( 0 )