37% скок на чуждите инвестиции в българската икономика през 2017 г.

За миналата година те достигнаха 901,9 млн. евро
Публикувана: От:

Преките чуждестранни инвестиции, които влязоха в българската икономика през миналата година, отбелязаха 36,7% годишен ръст и достигнаха 901,9 млн. евро. Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) увеличението е с 241,9 млн. евро.

Още по темата

 

В централната банка изчислиха още, че през декември 2017 г. инвестициите намаляват с 12,1 млн. евро, докато през последния месец на 2016 г. спадът беше с 245,2 млн. евро.

През 2017 г. дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 189,4 млн. евро. В централната банка пресметнаха, че той е по-нисък с 443,2 млн. евро от дяловия капитал за 2016 г., който беше в размер на 632,6 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти от януари до декември възлизат на 10,8 млн. евро, докато за същия период на 2016 г. са били 63,1 млн. евро. Изчисленията на Investor.bg показват, че това е спад с 82,88%.

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти през миналата година имат Русия (5,8 млн. евро, 53,6%), Германия (1,2 млн. евро, 11,5%) и Украйна (1,2 млн. евро, 11,1% от общия размер за периода).

Четете повече в Investor.bg

Коментари ( 0 )