Безработицата в България достигна най-ниското си ниво от 2008 г. насам

Наблюдава се тенденция за плавен спад и увеличаване на заетостта
Публикувана: От:

Снимка: Олег Попов (Bulgaria ON AIR)

Безработицата в България се понижава през третото тримесечие до най-ниското ниво от 2008 г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Още по темата

 

За периода юли-септември коефициентът на безработица, изчисляван от Института, се понижава до 5,8%, като намалява с 1,2 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. Това е и най-ниско ниво на безработицата от 2008 г. насам, когато коефициентът достига 5,6%.

Наблюдава се тенденция за плавен спад на безработицата и увеличаване на заетостта и сред мъжете, и сред жените, както и сред хората с различна степен на образование, включително основно и начално, на фона на икономическия растеж, сочат още данните на НСИ.

Тенденцията е да намаляват и продължително безработните, както и обезкуражените лица – тези, които не си търсят работа, защото не смятат, че ще намерят такава.

Въпреки положителните признаци остава нерешен проблемът с високия дял на продължително безработните от общия брой на безработните в страната – почти 55% през третото тримесечие. Това са над 110 хил. души, които бързо се деквалифицират и има голяма вероятност в бъдеще да се присъединят към групата на обезкуражените.

Безработицата за периода юли – септември

През третото тримесечие на 2017 г. броят на безработните лица е 200,2 хил. души, а коефициентът на безработица – 5,8%, показват данните на НСИ. В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 12,6%, а коефициентът на безработица - с 1,2 процентни пункта.

За мъжете коефициентът на безработица за същия период намалява с 1,3 процентни пункта до 6,1%, а при жените – с 1 процентен пункт до 5,5%.

От всички безработни лица 17,6% са с висше образование, 49,8% - със средно, и 32,6% - с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3,4% за висше образование, 5,1% за средно образование и 15% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2017 г. продължително безработни (от една или повече години) са 109,6 хил. души, или 54,7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3,2%, като в сравнение с третото тримесечие на 2016 г. намалява с 1,1 процентни пункта и се запазва по-нисък при жените.

За сравнение, през предходното тримесечие броят на продължително безработните е 118,3 хил. души (55% от общия брой на безработните лица), а през третото тримесечие на 2016 г. - 142,4 хил. души (62%).

Почти 19% е делът на безработните, които търсят първа работа.

Заетостта през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3,225 млн. души, което е 53,2% от населението. На годишна база се отчита увеличение от 3,3 процентни пункта, показват данните.

Почти две трети от заетите работят в сектора на услугите в България, малко под 30% са заети в индустрията и под 8% - в селското, горското и рибното стопанство.

С временна работа са 153,6 хил. души, или 5,4% от наетите лица.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3,142 млн. души, а коефициентът на заетост достига 68,5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 44%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73%.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 590,7 хил. души, или 60,4% от населението в същата възрастова група. В сравнение с третото тримесечие на миналата година коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 4,8 процентни пункта.

Още икономически новини четете в Investor.bg

Коментари ( 0 )