Денят ON AIR

Задълбочени коментари и анализи с гости на живо.

Всеки делник, 19,00.

Водещ: Ганиела Ангелова

Бележим 22% напредък по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Как протича настоящата рамка и в какво се инвестира, обяснява Евелина Пенева пред Bulgaria ON AIR
Публикувана: От:

Още по темата

 

Бележим напредък по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"  в рамката 2014-2020 г.   

"Към този момент обявеният ресурс от общия бюджет на програмата е в размер от 72%. Договореният ресурс е 61% от бюджета на програмата, а реално изпратените средства са почти 22%. Това е доста добър темп в сравнение с предходния период 2007-2013 г. се движим с 2,5 пъти по-добре. Това показва, че наистина добре сме си научили уроците и вървим по-успешно в усвояването на средства", отбеляза главеният директор на европейските фондове за конкурентоспособност Ивелина Пенева. 

На въпрос дали е възможно да надградим текущия успех, тя посочи, че в момента има обявена процедура, по която върви прием на проектни предложения. Процедурата е за прилагане на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите. Допустими са микро, малки и средни категории предприятия, които искат да внедрят в производството си машини, с които да постигнат по-ефективно използване на ресурсите, обясни още тя. 

"Общият бюджет на тази процедура е в размер от 71 милиона лева. Срокът тече. Предвидили сме и още няколко процедури за 2018 г. На първо място е процедурата за насърчаване на предприемачеството. Допустими за кандидатстване ще бъдат стартиращи компании, които имат до 2 приключени финансови години. Бюджетът на процедурата е 68 млн. лв. Освен това се предвижда и процедура за подобряване на производствения капацитет. Тя е вече за съществуващи компании. Също така предвиждаме процедура за внедряване на иновации в предприятията, както и стимулиране на иновационни клъстери", поясни Пенева в студиото на "Денят ON AIR".

За тези, които се интересуват, какво означава "малки предприятия", директорът на еврофондовете разясни, че микро предприятия са тези, които имат до 10 заети лица, малки до 50, а средни от 50 до 250 лица. Всички над 250 лица се водят за големи предприятия.

"Фокусът на интервенциите по различните приоритетни оси за бизнеса е различен. На първо място той пада върху областите на иновационната стратегия за интелигентната специализация. Това са информатиката, мехатрониката и чистите технологии, биотехнологиите за здравословен начин на живот, както и креативните и рекреативните индустрии. На второ място се подкрепят производствата на ниско и високо технологични интензивни на знания услуги. А по трета ос – различни по приоритет сектори за повишаване на енергийната ефективност на малките и средните предприятия", каза гостът пред Bulgaria ON AIR.  

Коментари ( 0 )