Децата и трудът

Как може да се възпитават навиците за работа?

10.12.2013 | 16:03
Децата и трудът

Коментар на Десислава Киркова, мениджър „Клиенти и пазари“ в Делойт България и Мануела Тотева, мениджър „Комуникации и събития“ в Аурубис  България.