Какво означава да живееш осъзнато?

Калин Манолов ще ви заведе на пътешествие в лабиринта на логическите парадокси в икономиката.

23.12.2011 | 15:43
Какво означава да живееш осъзнато?

Що е мислене с първа производна? Имаме ли ПРАВА на труд, минимална работна заплата, социални помощи? Водят ли повечето събрани данъци до растеж? Това и повече ще видите тази неделя 25 декември 2011 във „Видимо и невидимо“ с професора по логика Мартин Табаков и икономиста Георги Стоев.