ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката"

29.02.2024 | 10:10 Редактор: Тодор Петров
ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема:

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката", която ще се проведе на 19 април 2024 г. в хибриден формат, във ВУЗФ, зала 501 и в платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България, където да изложат своята позиция и виждания за предизвикателствата, проблемите и възможностите, които произтичат от навлизането на изкуствения интелект в бизнес процесите и икономиката. Под формата на дискусия те ще могат да предложат своите идеи и решения за минимизиране на възможните рискове.

В конференцията могат да участват студенти и докторанти от всички висши училища в България, независимо от степента и формата им на обучение. Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилите се студенти в размер на 10%, 15% и 20% от таксата за обучение. Победителите ще бъдат определени от жури, съставено от преподаватели във висшето училище.

Важни срокове:

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 1 април 2024 г. на следния линк https://vuzf.bg/zayavka-za-uchastie-studentska-i-doktorantska-konferentsiya

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 април 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 19 април 2024 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 15 април 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Изискванията за оформление на докладите можете да видите на сайта на ВУЗФ, като докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията. За контакти и допълнителна информация може да се обадите на тел. 02/40 15 802; 0882 513 714 или да пишете на посочената по-горе електронна поща.

Участието в националната конференция „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“ е без такса за студенти и докторанти от всички университети в страната.