Изкуственият интелект ще засегне над 300 милиона работни места по света

2/3 от хората смятат, че той ще помогне в професията им

28.11.2023 | 17:50 Редактор: Вяра Димова
Изкуственият интелект ще засегне над 300 милиона работни места по света

Две трети от хората по света смятат, че изкуственият интелект (АI) ще окаже позитивно въздействие върху тяхната работа и професия. Само 7% са на мнение, че той е заплаха и неговото внедряване може да доведе до загуба на работата им. Това показват данните от мащабно представително проучване на Adecco Group. То е проведено сред 30 000 души от 23 държави и целта му е да изследва промените в пазара на труда от гледна точка на служителите в компаниите.

Генеративният изкуствен интелект (GenAI), с чиято помощ може да се създава съдържание, вече се превърна във водеща тенденция през 2023 г., благодарение на придобилите огромна популярност ChatGPT и Bard. През 2024 г. се очаква неговото влияние да стане още по-силно. В момента около 70% от служителите го използват активно, като повечето хора са запленени от огромния му потенциал.

Една трета от анкетираните споделят, че GenAI ще им помогне да придобият нови умения, а почти същият дял (29%) смятат, че ще улесни работата им. Една пета (19%) казват, че това ще създаде повече работни места в тяхната индустрия.

Над половината (58%) от служителите вярват, че познанията и уменията им за AI ще подобрят възможностите за развитие на кариерата им. Най-оптимистични са представителите от областта на технологиите (69%), финансите (67%) и електронната търговия (63%). 

Насърчаването на интеграцията на GenAI в организациите се превръща в приоритет за компаниите по целия свят. И въпреки че мнозинството от служителите оценяват това като положителна промяна, последните оценки показват, че над 300 милиона работни места по света ще бъдат засегнати по някакъв начин. За да преодолеят празнината, организациите трябва спешно да въведат мерки за повишаване на уменията на служителите си, съветват авторите на проучването. 

"Едно от предизвикателствата пред участниците на трудовия пазар е разликата в познанията и използването на AI. Въпреки позитивната нагласа към GenAI 57% от служителите по света заявяват, че имат нужда от обучение за по-широкото му приложение в работния процес. Едновременно с това обаче по-малко от половината анкетирани в проучването ни споделят, че получават насоки как да го използват. Компаниите, които желаят да се възползват от предимствата на служители, които ползват AI, трябва да се съсредоточат върху подобряване на разбирането и достъпа до него. Това ще бъде от ключово значение за подпомагането на служителите да се адаптират и да не изпаднат от пазара на труда", коментира на Надежда Василева, изпълнителен директор на "Adecco България".

Четете повече в investor.bg.

Снимка: pixabay