Българите в Wikipedia - среден, 3

Статиите на български са по-малко, отколкото на съизмерими по популярност европейски езици, и са доста по-некачествени.

10.03.2013 | 11:29 Редактор: Константин Томов
Българите в Wikipedia - среден, 3

Българският принос към Wikipedia - превърналата се в глобален феномен свободна енциклопедия  - е приличен като количество, но твърде скромен като качество, показват статистическите анализи на компанията.

Българският е на 36-о място сред езиците по брой на публикувани статии - 145 157, по данни от 9 март 2013. Това е несравнимо по-малко, отколкото са публикациите на шведски (837 000), чешки (260 000), унгарски (235 000) - все езици, съизмерими по брой на носителите си с българския. Дори говорените от наполовина по-малко хора норвежки и финландски значително ни бият - съответно с 467 хиляди и 318 хиляди статии. От друга страна, статиите на български чувствително надвишават тези на гръцки (83 000 статии за над 13 милиона говорещи) и беларуски (106 000 за 9 милиона говорещи).

Доста по-зле стоят нещата по показателя "дълбочина", с който Wikipedia измерва колко често се редактират и обновяват статиите, с колко цитати са подкрепени и колко от тях са само кратки бележки без необходимите факти. За английския - най-популярния език в енциклопедията - този показател е 749. Статиите на иврит, които са приблизително колкото тези на български, имат дълбочина 242 - срещу едва 28 за българските.

Само пет световни езика надхвърлят един милион wiki статии - английски, френски, немски, холандски и италиански. Изненада тук е присъствието на холандския - майчин език за едва около 23 милиона души - който е значително по-напред от руския (роден език на 144 милиона) и испанския (на 407 милиона).

В предната част на класацията попадат и учудващо голям брой регионални и отмиращи езици, като галисийски, алемански, пиемонтски, арумънски. В Wikipedia има и цели 119 000 статии на волапук - изкуствено създаден език, подобен на есперантото, който се владее едва от двайсетина души. Всъщност статиите на волапук са повече от тези на хинди - официален език на втората най-населена държава в света.

Wikipedia, създадена от Джими Уейлс през 2001 като фондация с идеална цел, е по същество един твърде новаторски подход към съставянето на енциклопедии. Статиите в нея се пишат, обновяват, редактират (и при нужда - трият) от самите потребители. Всеки допринася доброволно и без възнаграждение, като гаранция за достоверността на съдържанието е просто броят на хората, които го четат и редактират. Едно скорошно изследване показа, че англоезичната Wikipedia е всъщност по-достоверна от някои стари издания на "Енциклопедия Британика". Социологът Мартин Едман смята, че един от най-добрите показатели колко гражданско е едно общество е именно броят на статиите в Wikipedia - като типичен пример за нещо, което правим за другите, без лична облага.