Френски магазини с биометрична система на плащане

Принципът на този вид плащане е много лесен и отнема секунди.

25.10.2012 | 08:40
Френски магазини с биометрична система на плащане

Край на ровенето в чантата за кредитна карта и на безкрайните опити за припомняне на пин кода. В Северна Франция клиентите на верига магазини вече могат да правят покупки чрез поставяне на показалеца върху биометричен четец.

Принципът на този вид плащане е много лесен и отнема секунди. Необходимо е единствено клиентът предварително да е дал данни за пръстовия си отпечатък, които се съдържат в неговата кредитна карта, а също така и да носи картата винаги със себе си. Чрез радиовълни информацията се изпраща до картата в дъното на чантата или в джоба на якето и по този начин се проверява самоличността на клиента.

Повече за новия начин за разплащане вижте във видео файла.