Ново приложение за смартфони ще помага на пътниците

За момента приложението ще дава съвети за нарушени права във въздушния и железопътния транспорт.

04.07.2012 | 13:18
Ново приложение за смартфони ще помага на пътниците

Ново приложение за смартфони (с платформи iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Phone 7) ще дава информация за правата на пътниците. Приложението е достъпно на 22 от езиците на ЕС. За момента то обхваща въздушния и железопътния транспорт, а съдържанието му ще бъде разширено за автобусните и морските превози през 2013, когато тези права влизат в сила.

В приложението се разясняват правата на пътниците при всякакви евентуални проблеми. Ако например даден полет е отменен и след това на пътника е отказан достъп на борда, той може да има право на обезщетение в размер от 125 до 600 евро. Ако багажът случайно е повреден, това може също да дава право на обезщетение. Добре е също така да се знае, че железопътните компании и авиокомпаниите са задължени да предоставят прозрачна информация за цените и да оказват помощ на пътниците с намалена подвижност, уточни Комисията за защита на потребителите. 

Ако пътникът е убеден, че правата му са нарушени, приложението предоставя също информация към кого да се обърне, за да подаде жалба. Професионален съвет може да бъде получен дори от експерти на Европейската комисия.