За правата на длъжници и кредитори

Дългове, събирането им и правата на длъжниците.

19.01.2016 | 18:21 Редактор: Димитър Абрашев
За правата на длъжници и кредитори

Тези три понятия все още изглеждат като взаимно невъзможни. Основно заради оплакванията на задлъжнелите, че редовно правата им биват потъпквани. И че ги тормозят събирачи на дългове, а дори и ги заплашват. Как законно всеки може да събере онова, което някой друг му дължи. За наемите, неплатените сметки от наемателите. И за правата на банките и съдебните изпълнители. Разговор с адв. Мариана Розованова