Евростат: Туристическите индустрии са основен работодател на жените

Привлекли са малко по-висок дял от по-млади работници с 11,0% от служителите на възраст от 15 до 24 години

29.05.2024 | 17:49 Редактор: Вяра Димова
Евростат: Туристическите индустрии са основен работодател на жените

11,3 млн. души в ЕС са били заети в икономически дейности през 2021 г., свързани с туризма (но не непременно разчитащи само на него). От тях 6,8 млн. души са работили в индустрията с храни и напитки, 2,1 млн. души - в настаняването, 1,8 млн. души - в транспорта, а 400 хил. - в туристически агенции и туроператори, съобщава Евростат.

В трите индустрии, които разчитат почти изцяло на туризма (настаняване, туристически агенции и въздушен транспорт), са работили 2,8 млн. души в ЕС.

Туристическите индустрии са основен работодател на жените. През 2023 г. 57,6% от работещите в туристически индустрии са били жени, което е с 21,2% повече от този дял в общата нефинансова бизнес икономика (36,4%).

Делът на работещите на непълно работно време в туристическите индустрии (21,3%) е с 6,1% по-висок този в общата нефинансова бизнес икономика (15,2%). Туристическите индустрии са привлекли малко по-висок дял от по-млади работници с 11,0% от служителите на възраст от 15 до 24 години спрямо 9,0% за нефинансовата бизнес икономика.

През 2023 г. делът на хората с по-ниско ниво на придобито образование в туризма е бил 20,2%, което е доста близо до този в общата икономика – 18,9%.

Какви са намеренията ви за 9 юни?

Ще си почивам.
74%
Заминавам на почивка.
14%
Ще празнувам личен повод.
12%
Общо 828 гласа

Снимка: pixabay