Колко дължат гърците на данъчните след десетилетие на икономическа криза?

Дълговете нараснаха рязко

24.02.2024 | 07:57 Редактор: Толя Стоянова
Колко дължат гърците на данъчните след десетилетие на икономическа криза?

След десетилетие на икономическа криза, пандемия и шока от енергийната криза дълговете на гръцките граждани към данъчните власти нараснаха рязко. Общият размер на дълговете е 105 милиарда евро, дълговете към застрахователните фондове надхвърлят 47 милиарда евро. В същото време "червените" заеми, с които разполагат банките, се оценяват на приблизително 12 милиарда евро, заемите към обслужващи лица възлизат на 91 милиарда евро, а неплатените сметки за електроенергия надхвърлят 1,2 милиарда евро.

Тези 256 милиарда евро представляват частен дълг на домакинствата и предприятията и ако добавим 135 милиарда евро зелени заеми, сме изправени пред планина от 391 милиарда евро, по-висока от публичния дълг, оценен на 357 милиарда евро. За да се спре или предотврати появата на нови дългове според властите е необходим цялостен преглед на ситуацията. Създаден за това е Регистър за наблюдение на частния дълг, който поема инициативата след подписване на съответното съвместно министерско решение. С помощта на специален софтуер ще получава и обработва данни от кредитни институции (банки, услуги), получени в анонимна форма, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Под "микроскоп" ще се изследват: естеството на дълга, основните условия на дълга (като първоначална и текуща сума), неустойките и лихвите, условия за погасяване, лихвеният процент и всякакви промени в тях дългови ценни книжа, тяхната оценка и извършени плащания, сроковете за плащане и текущото салдо по дълга, дълговите споразумения, информацията за хода на съдебните спорове между длъжника и кредиторите, предприетите административни или изпълнителни мерки, както и ходът на тяхното съдебно обжалване за физически лица: лични данни (възраст, основно местоживеене, работа и професионален статус), за юридически лица: информация, определяща индустрията на дейност и местоположението на юридическото лице.

Според последния доклад на Централната банка на Гърция размерът на "червените" заеми е спаднал до 7,9%. Той обаче остава по-висок от средния за Еврозоната (2,3%). От тази сума от 11,7 млрд. евро, 66% са бизнес кредитите, 25% жилищните и 9% потребителските кредити.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)