ЕК прие мерки за защита на гражданите и предприятията от високите цени на енергията

Най-добрата гаранция срещу ценови шокове е преходът към чиста енергия

13.10.2021 | 17:04 Редактор: Теодора Патронова
ЕК прие мерки за защита на гражданите и предприятията от високите цени на енергията

Европейската комисия прие съобщение в помощ на гражданите и предприятията относно извънредното покачване на световните цени на енергията, което се очаква да продължи през зимата.

То включва „инструментариум“, който ЕС и неговите държави членки могат да използват за справяне с непосредствения ефект от настоящото покачване на цените и за по-нататъшно укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения.

Незабавните мерки за защита на потребителите и предприятията включват:

- Предоставяне на спешна подкрепа на енергийно бедните потребители, например чрез ваучери или частични плащания на сметки, които могат да бъдат подкрепени с приходи по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС;

- Разрешаване на временно отсрочване на плащането на сметки;

- Въвеждане на предпазни мерки, за да се избегнат прекъсвания на мрежата;

- Осигуряване на временни, целеви намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства;

- Предоставяне на помощ на предприятия или отрасли в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ;

- Усилване на международните действия свързани с енергетиката, за да се гарантира прозрачност, ликвидност и гъвкавост на международните пазари;

- Разследване на възможно антиконкурентно поведение на енергийния пазар и искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) допълнително да засили наблюдението на развитието на пазара на въглеродни емисии; 

- Улесняване на по-широк достъп до споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници и подкрепа чрез съпътстващи мерки.

Комисията счита, че преходът към чиста енергия е най-добрата гаранция срещу ценови шокове в бъдеще и трябва да бъде ускорен. Сегашната криза насочи вниманието и към значението на съхранението за функционирането на газовия пазар в ЕС. Понастоящем ЕС разполага с капацитет за съхранение за над 20 % от годишното потребление на газ, но не всички държави членки разполагат със съоръжения за съхранение и тяхното използване и задълженията за тяхното поддържане се различават, съобщава Европейската комисия. 

Снимка: Bloomberg.com

Харесайте страницата ни във Facebook ТУК