"Газпром" купи "Киргизгаз" за 1 долар

Поради липса на средства за инвестиции в газопреносната си мрежа Киргизстан предаде пълния ѝ конрол на руския гигант

04.02.2014 | 17:17

Руският газов гигант "Газпром" пое пълният контрол над газопреносната мрежа на бившата съветска република Киргизстан само срещу сумата от 1 щатски долар. Преди месеци "Киргизгаз" се готвеше да продаде 88 % дял на руският газов гигант, но заради липсата на средства за инвестиции в газопреносната си мрежа в крайна сметка преотстъпи пълен дял на символична сума.

От своя страна "Газпром" се ангажира да инвестира в модернизация на инфраструктура в държавата през следващите години за над от 566 млн. долара. Корпорацията ще обнови и магистралните газопроводи и ще гарантира безпрепятсвеното доставяне на газ по тях. 

В замяна на това властта в Киргизстан ще осигури на "Газпором" изключителни права за внос на природен газ на местния пазар, както и ненамеса на държавата при обределянето на таксите за пренос към трети страни. Инвестициите на компанията и дъщерните ѝ дружества пък ще се ползват със защита срещу национализация.

"Киргизгаз" ще прехвърли на "Газпром" цялото си имущество, възлизащо на около 40 млн. долара, съгласно закона за ратификация на руско-киргизкото споразумение за транспорт, разпределение и реализация на природен газ. Срокът на споразумението е 25 години, даващо възможност за автоматично продължаване с по пет години след изтичането му.