ЖП превозвачите в Европа вече ще компенсират пътниците при закъснение

До 50% от цената на билета ще бъде възстановявана при забавяне над 2 часа.

28.09.2013 | 10:58
ЖП превозвачите в Европа вече ще компенсират пътниците при закъснение

Европейският съд взе решение  железопътните компании да изплащат обезщетения на пътниците, чиито влакове закъсняват. Ощетените ще могат да възстановят частично парите си, дори ако причината са форсмажорни обстоятелства, извън контрола на компанията.

Според Европейския съд превозвачите не могат да разчитат на нормите на международното право, което им позволява да избягват изплащането на обезщетения при закъснение. Според новата наредба при разлика от разписанието от един час или повече  хората могат да поискат от железопътната компания частично възстановяване на сумата, платена за билета.

Размерът на обезщетението може да бъде 25 процента от цената в случай на забавяне на между 60 и 119 минути и 50% в случай на закъснение на повече от 2 часа.

Решението на Европейския съд идва след споровете между Австрийските железници и контролните органи в страната, отговарящи за качеството на транспортните услуги. Немският железопътен оператор Deutsche Bahn също приветства решението на съда и заяви, че ще приложи новата разпоредба възможно най-скоро.