ЕС обмисля банкова подкрепа и за страните извън еврозоната

Аргументът е, че инструмент за рекапитализация на банките е на разположение на страните от еврозоната като част от Европейския стабилизационен механизъм.

26.09.2013 | 17:05
ЕС обмисля банкова подкрепа и за страните извън еврозоната

ЕС обмисля дали 50 млрд. евро от фонд на еврозоната може да бъде трансформиран в банкова подкрепа за държави-членки извън валутния съюз, съобщава Bloombrg, цитирайки двама официални представители.

Европейският Механизъм за платежния баланс понастоящем разполага с 40 млрд. евро, след като бе използван в подкрепа на Латвия, Унгария и Румъния. ЕК сега иска да промени философията на фонда, като добави функцията за помощ на банки, за да бъде той ползван от членки на ЕС извън еврозоната, чиито банки не покрият стрес-тестовете през идната година.

ЕК иска да разполага с ресурс в допълнение на фонда за еврозоната в размер на 500 млрд. долара, така че всички 28 членки на ЕС да са подготвени за резултатите от стрес-тестовете.

ЕЦБ ще проведе преглед на балансите на водещите банки от еврозоната, докато се подготвя да поеме новите си надзорни функции върху тях от втората половина на 2014 г. Освен това всички европейски банки ще преминат нови стрес-тестове, осъществени от ЕЦБ, националните регулатори и Европейския банков регулатор.

Целта е да се постигне споразумение до края на тази година, така че инструментът да може да се използва до средата на 2014 г., когато Комисията се надява да е завършила преговорите относно това кога спасителният фонд за еврозоната ще може да предоставя помощ на банките от Валутния съюз.

"Комисията предложи Механизмът за платежния баланс да включва инструмент за рекапитализация на банките, тъй като такъв е на разположение за страните от еврозоната като част от Европейския стабилизационен механизъм (ESM)”, коментира в е-мейл говорителят на ЕК Саймън О'Конър.

Германия и Великобритания са против предложението, тъй като смятат че то ще отнеме от напрежението върху държавите да оздравят банковите си сектори без външна помощ, споделят официалните представители. Сред подкрепящите са Франция, Испания и Италия.

Коментар по темата на Нейра Чехич вижте в материала на Bloomberg!