Германия представя данни за безработицата в страната (видео)

През април без препитание бяха около 2.9 млн. души или около 7.1 на сто от населението.

29.05.2013 | 10:50
Германия представя данни за безработицата в страната (видео)

Днес се очаква Германия да представи последните данни за безработицата в страната. През април без препитание бяха около 2.9 млн. души или около 7.1 на сто от населението в трудоспособна възраст.

Вчера Германия, Франция и Италия се ангажираха заедно да се борят с високата младежка безработица в целия Европейски съюз. Трите държави призоваха общността да приеме разнообразни мерки, включително подпомагането на дребния бизнес и насърчаването на чиракуването. Според германските медии инициативата за създаване на работни места ще струва милиарди евро и ще бъде финансирана от Европейската централна банка.

Статистиката сочи, че около 7.5 млн. души на възраст от 15 до 24 години в Европа нито учат, нито работят. През януари младежката безработица в Европейския съюз достигна 23.6%, което е двойно повече спрямо безработицата в общността като цяло.

През последните няколко седмици Германия сключи двустранни споразумения с Испания и Португалия за справянето с младежката безработица.

Вижте подробностите във видео файла.