До 2030 няма да има бедни хора, според Световната банка

След 17 години процентът на трайно бедните ще се понижи от 21 на 3%.

04.04.2013 | 15:40
До 2030 няма да има бедни хора, според Световната банка

Експертите на Световната банка изчислиха, че понятието бедност ще изгуби смисъл до 2030 година. Броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял драстично през последните години, сочат наблюденията.

Световната банка определя като крайно бедни 1.3 милиард души, които преживяват с по-малко от 1.25 американски долара на ден. Процентът на трайно бедните ще се свие от 21 сега до 3 на сто през 2030, сочат прогнозите.

Изчисленията на експертите показват, че доходите на най-бедните слоеве на населението във всяка страна ще се увеличат с 40 на сто. За целта е необходимо икономическият растеж да се ускори, особено в  Югоизточна Азия и в Африка, южно от Сахара.

Конфликтните райони ще се нуждаят от повече време за развитие. Климатичните и финансови катаклизми са всеобщи потенциални пречки, възпрепятстващи бъдещите планове за развитие.