Чужденците в ЕС предпочитат Германия, България е последен избор

В Англия е отчетен и най-висок ръст на хората, които са придобили гражданство.

06.02.2013 | 09:20
Чужденците в ЕС предпочитат Германия, България е последен избор

В Европа през 2011 около 33.3 млн. чужди граждани са живели в страните Европейския съюз, което представлява 6.6% от населението на общността. По-голямата част, около 20.5 млн. души, са били граждани от държави извън ЕС, а останалите около 12.8 млн. души са били граждани на страни-членки, показват данни на Eurostat.

През 2011 най-голям брой чужди граждани отново са били регистрирани в Германия - над 7.3 млн. души или около 9 на сто от общия брой на населението. Най-висок брой на популация на чужди граждани към страни на ЕС е наблюдаван от Румъния и Турция - по над 2.3 милиона души.

В Англия е отчетен и най-висок ръст на хората, които са придобили гражданство в ЕС през 2011  - 194 800 души, следват Франция, Испания и Германия.

Европейската статистика отчита още, че през 2011 около 9.7% от новородените деца в Англия са от индийски произход, 7.5 на сто - от полски и 6.1 на сто - от пакистански произход.

В България живеят постоянно около 37 000 чужди граждани, от които около 7000 са от страни-членки на ЕС и около 30 000 - от други страни. Руснаците са най-голямата група чужди граждани, живеещи у нас. Следват ги украинците, македонците, молдовците и сърбите, пише в анализа на Eurostat.