Частните кредитори на Гърция се съгласиха да преструктурират 85.8% дълг

След телеконферентен разговор между финансовите министри от еврозоната процентът може да бъде увеличен до 95.7 на сто.

09.03.2012 | 08:58
Частните кредитори на Гърция се съгласиха да преструктурират 85.8% дълг

Гръцкото министерство на финансите съобщи, че е постигнало споразумение с частните кредитори за преструктуриране на 85.8% от публичния дълг на страната. При активиране на клаузите за колективно действие процентът може да достигне 95.7 на сто. Това решение  предстои да бъде взето по време на телеконференен разговор на финансовите министри от еврозоната около 15 часа днес.
С преструктурирането на дълга чрез размяна на облигации при по-ниска лихва и стойност се очаква дългът на Гърция  да бъде редуциран с около 100 милиарда евро.
Колективната клауза ще включи в сделката всички инвеститори, държащи гръцки държавни ценни книжа, издадени под местна юрисдикция, независимо от тяхното желание. Чрез задействане на клаузата Гърция ще може да включи в суап сделката кредитори, притежаващи гръцки облигации за 177 милиарда евро, регулирани от гръцките закони.