Инвестициите към частния сектор в Европа остават в стагнация

Свиването на фискалните стимули може да върне обратно в рецесия европейската индустрия, става ясно от доклад на Industry Watch.

05.06.2011 | 12:58
Инвестициите към частния сектор в Европа остават в стагнация

Инвестициите и кредитът към частния сектор остават в стагнация за  Европа. Към това трябва да се прибави и фактът, че правителствата от ЕС добавиха над 2 трилиона евро към държавния дълг под формата на директни субсидии за банки и други финансови стимули.
Свиването на фискалните стимули може да върне обратно в рецесия европейската индустрия, а оттам да има и негативен ефект върху българските износители. Това става ясно от доклад на Industry Watch, озаглавен “Устойчиво възстановяване или нова криза?”
По отношение на макро рисковете до 2012 г. от Industry Watch предупреждават, че в случай на продължение и географско разрастване на дълговата криза в Европа, ще има нови сътресения във финансовия сектор. Ако това се случи, апетитът на чуждестранните индивидуални и институционални инвеститори към Източна Европа ще намалее.
Експертите от Industry Watch отбелязват още, че в България подобрението на бюджетната позиция е знак за възможна стабилизация на фискалната политика. Добра тенденция е и ограничаването на политическия риск, както и риска от потенциална промяна на паричния режим.
От цитирания доклад става ясно още, че правителството е твърде зависимо от инфлационната динамика (която е извън неговия контрол), за да осигури изпълнение на приходите си. До момента правителството реже основно капиталови разходи, но това може да се окаже недостатъчно за постигане на бюджетен баланс.
Във връзка с предстоящите избори, които ще генерират още текуши разходи, от Industry Watch не изключват сценарий на задълбочаване на дефицита и оттам на стопяване на фискалния резерв.