Ще има ли ново забавяне на "Набуко"?

Преди дни световните агенции съобщиха, че цената ще бъде между 12 и 15 млрд. евро или почти двойно повече.

10.05.2011 | 10:27 Редактор: Красимир Лаков
Ще има ли ново забавяне на

Строителството на газопровода “Набуко” се отлага с още една година, съобщава вестник The New York Times.
Според статията, публикувана във вестника, вместо през 2012 г., строителството на газопровода, който трябва да подсигури по-голяма диверсификация на доставките от природен газ за ЕС, ще започне през 2013 г. Това се налага поради все още липсващите договори между консорциума и доставчиците на природен газ, става ясно от публикацията на NYT. Ако забавянето се превърне във факт, това ще подкопае още повече доверието в жизнеспособността на проекта, чиято цена вече превишава значително първоначално предвидените 7 млрд. и 900 млн. евро.
Преди дни световните агенции съобщиха, че цената ще бъде между 12 и 15 млрд. евро или почти двойно повече. Само на територията на Турция ще бъдат инвестирани над 4 млрд. евро. Според публикацията на The New York Times, първите количества природен газ трябва да потекат през газопровода едва през 2017 година или с три години по-късно от доскоро планираното.
В момента Русия доставя 41% от внасяния в Европа природен газ. Проектът „Набуко” предполага транспортирането на природен газ от каспийския регион в европейските страни през Азербайджан, Грузия, Турция, България, Румъния, Унгария, и Австрия.