Растящи цени на храните и горивата в Азия

В много азиатски страни въпрос номер едно пред политиците сега са рекордно високите цени на храните и перспективите за висока инфлация през 2011 г.

05.05.2011 | 14:03 Редактор: Красимир Лаков
Растящи цени на храните и горивата в Азия

Покачващите се цени на храните и горивата ще увеличат бедните в региона с още 42 милиона души, смятат от Икономическата и социална комисия за Азия и Тихия океан на ООН. Подобен процес може да застраши икономическия растеж в азиатско-тихоокеанските страни.
Макар през последните месеци икономиките от региона да набират скорост, растящите цени на храните и горивата могат да повлияят негативно на този процес. Според агенцията на ООН, по-високите цени на горивата могат да намалят икономическия растеж в района с 1%.
От своя страна, прогнозите на Азиатската банка за развитие са още по-негативни. Според анализа на банката, ако цените на храните и горивата продължат да пълзят нагоре, икономическият растеж тази година ще бъде намален с 1.5%. Банката предупреждава, че ако процесът на поскъпване продължи, в азиатско-тихоокеанския регион ще се появят нови 62 милиони бедни хора.
В много азиатски страни въпрос номер едно пред политиците сега са рекордно високите цени на храните и перспективите за висока инфлация през 2011 г. Според Организацията за прехрана и земеделие на ООН, цените на храните в Азия са достигнали критично високи равнища, изпреварващи тези от 2008 г., които тогава доведоха до бунтове в някои страни.